Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 1. sayfa 1 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 2. sayfa 2 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 3. sayfa 3 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 4. sayfa 4 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 5. sayfa 5 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 6. sayfa 6 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 7. sayfa 7 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 8. sayfa 8 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 9. sayfa 9 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 10. sayfa 10 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 11. sayfa 11 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 12. sayfa 12 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 13. sayfa 13 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 14. sayfa 14 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 15. sayfa 15 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 16. sayfa 16 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 17. sayfa 17 Aygaz Gazlı Barbekü WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ 18. sayfa 18
Aygaz WG 2200 AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ Gazlı Barbekü

                      AYGAZ

                  AYGAZ TASMAN 200 BARBEKÜ WG 2200 MODEL 
                         MONTAJ VE ÇALIŞTIRMA TALİMATI
                                              f.!..,••-■•• •
     -raffıdrıCO                                       Turrigın 30El
                           Tasman 201)                                          Tasrnan 400

Çrbrni.rir bre bır boyutta değil*. 
Ttıkalk ıeızaa lafa' wasidem hatır 
 veribleikeizin deffiefılicınihr.
                     •    SwrIene açık alanlarda kullanım lıçJrıdir.
                     ııı   Crinazı hullanmatlan ıi:lın-eı talimatları olıtuyunu Talielıailar.rı k.yulınarı.ası ıddi 
                          yaralacrnıalara, can ve rnal kaybına hollen olabilir.
                     ▪    Dı yüzeyler şi?"( sıcak olabilir, KL:“..k çukİr1 ukzak ttıtuntız.
                     ▪    kullanım esnasında cihazı ha.rek el ettirmayıniz-
                     •    I uIIhır1%Grırase cilıazının nc kplıtrol tli..iinıalorilıden sonra ILP Ozefirideki 
                          vallden IrE9illatdnd2n kapuLarek
                     •    Cihaz üzerinde herhangi bir 111A.I.lik yapmayinız.
                     •    Bu cihaz p,adeıce LPGit1 glaz; ile pişirme ve kızm'irna arneçll kullanım için 
    UYARI                   tasarlanmtgır. başKa arrıaçl.orla kullanılnrıamalıdırllarkle bkr,,ıı iwy'r121anınmk uzer. 
                          bu talimatları .a'A.1A511,11z.


            GÜVENLİĞiNİZ İÇİN                           rGOVENLiİN IZ İÇİN 

 Gaz kokusu 21 ırsanız:                                    t    FIL, veya baş:ı.w bir cihazın b k Iki r .ı.1ğ11 ort3rnlarda 
 1.   Cihaza Qiden gR71, tip ıirrindc-ki valfden ıı                         benzin ya da diğer ya n ıc 1 ıga2lar ve sIVILdr 
     ruı.ıiılatiracıit lora3trak kesin.                              hijıiiirlirlyin veya sa kiamay In. .10111.r:Kıll hiçbir 
 2. Açık a lav varsa send~n.                                      elhaL çalışlırm ayın.
 3.   narbeküniiıı Is.A.,..‘"011 açın.                           2.   Klı i i anın, ak ll 2e1"0 takılı olın ayarı y@tılıek gaz
I_    Koku iıhrkwrı ediyur Sa lıe.firo 'petk ili servi•Ni                      timleri bu Yeyo l'ıai-ta eilıazIarın bulunduğu 
     arayın.                                            o,tarn dâ saklannizrnalıd Ir.