Kullanım Kılavuzları
OfficeServ 7070 System Description 1.2 VoIP Elemanları Arasındaki Arabirimler OfficeServ 7070, aşağıda belirtilen muhtelif VoIP arabirimlerini sunmaktadır: • VoIP Ağ İletişimi • SIP VoIP Ağ Geçidi • SIP Sunucusu • Sistem SIP Kullanıcı Aracı (UA) • IP Telefon • Standart SIP Telefon Sinyal işleme hesaba katıldığında, VoIP bileşenleri arasındaki arabirim birlikte çalışma standartları aşağıda verilmiştir: • Özel TCP Dahili Protokol Komünikasyonu (IPC) • SIP Kullanıcı Aracı ile Kullanıcı Aracı Arasında (SIP UA ila UA) • Kullanıcı Aracı ile Sunucu arasında 1.3 Programlama İnsan Makine Komünikasyon (MMC) programı, sistem işletim programı için kullanılan veri değerini değiştirebilir. MMC programı; teknisyen, operatör ve abone olmak üzere, üç seviyeye ayrılmıştır. Bu seviyelere bağlı olarak, bazı MMC’ ler aboneler tarafından programlanabilirken, bazı MMC’ ler programlanamaz. Teknisyen seviyesi programlama ya da operatör seviyesi programlama için bir şifre istenirken; abone seviyesi programlama için bir şifre istenmemektedir. Teknisyen Seviyesi Programlama Tüm programlar, programlanabilir yapıdadır. Programlama işlemi OfficeServ sistemindeki tüm istasyonlarda uygulanabilir; ancak bu işlem aynı anda tek bir istasyonda yürütülebilir. Operatör Seviyesi Programlama Operatör, yalnızca teknisyen tarafından “Program 802 Operatör Program Aralığı” nda belirtilen program üzerinde programlama işlemi yürütebilir. Programlama işlemi, geçici konaklama grubundaki tüm istasyonlarda uygulanabilir; ancak bu işlem aynı anda yalnızca bir istasyonda uygulanabilir. Abone Seviyesi Programlama Yalnızca abone programları, programlanabilir yapıdadır. © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. 5